วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่


สุนทรภู่
สุนทรภู่

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก pantip.com โพสต์โดย คุณนายรถซุง

          ถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า "วันที่ 26 มิถุนายน" ของทุกปีคือ "วันสุนทรภู่" ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง เพราะฉะนั้น วันนี้กระปุกดอทคอมจึงไม่พลาด ขอพาไปเปิดประวัติ "วันสุนทรภู่" ให้มากขึ้นค่ะ...


วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านความหมายของครอบครัว
                   ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม  ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอยู่ร่วมกัน บ้านเดียวกันช่วยกันดูแลรักษาและออกค่าใช้จ่ายของบ้านร่วมกัน และยังเป็นรากฐานหรือสถาบัน ที่สำคัญของสังคมในการให้การศึกษา อบรมเลี้ยงดูและสร้างประสบการณ์ด้านต่าง  ๆ  แก่สมาชิก ที่อาศัย อยู่ร่วมกัน ชมเนื้อหา
การวางแผนการทำงานบ้าน


งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตประจาวันในการสร้างความสุขของสมาชิกทุคนในบ้าน ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจา โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิก ทุกคนในบ้าน
อ่านต่อที่นี่

ความหมายและความสำคัญของงานช่างความหมายและความสำคัญของงานช่าง
ช่าง  หมายถึง  ผู้ชำนาญในการฝีมือ  หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
งานช่าง  หมายถึง  การทำงาน  หรือสิ่งที่เกิดจากการทำงานของช่าง  ซึ่งมีหลายประเภทหลายสาขา  ผู้เป็นช่างจึงมักมีคำต่อท้าย  เพื่อบอกประเภทหรือสาขาของงานที่ทำ  เช่น  ช่างไฟฟ้า  ช่างประปา  ช่างไม้  ช่างปูน  ช่างโลหะ  ช่างเขียน  ช่างผม  ช่างเสริมสวย  เป็นต้น  อ่านต่อที่นี่

ใบความรู้ กระบวนการทำงาน